www.britbase.info
© 1997-2024
John Saunders

 

BRITBASE - British Chess Game Archive

Tournament: 99th British Championship • 354 games
Venue: North Shields • Dates: 23 July - 4 August 2012 • Download PGN

2012 British Chess Championship, North Shields, 23 July - 4 August 2011« »2013

2012 British Chess Championship Nat'y Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Total 
1 Gawain C Jones ENG 2655g ♦ 1/46 ◊ 1/29 ♦ 1/6 ◊ 1/2 ♦ ½/25 ◊ 1/7 ♦ ½/3 ◊ 1/5 ♦ ½/4 ◊ ½/8 ♦ 1/15 9
2 Stephen J Gordon ENG 2539g ♦ 1/22 ◊ 1/13 ♦ 1/38 ♦ 0/1 ◊ 1/16 ◊ 1/17 ♦ 1/6 ◊ ½/3 ♦ 1/7 ◊ 1/4 ◊ ½/5 9
3 David Howell ENG 2620g ◊ ½/14 ♦ 1/27 ◊ 1/5 ♦ ½/4 ◊ 1/10 ♦ 1/25 ◊ ½/1 ♦ ½/2 ◊ ½/6 ♦ 1/7 ◊ 1/16
4 Daniel Gormally ENG 2505g ♦ 1/15 ◊ ½/25 ♦ 1/28 ◊ ½/3 ♦ 0/17 ♦ 1/23 ◊ 1/30 ♦ 1/20 ◊ ½/1 ♦ 0/2 ◊ 1/10
5 Jonathan Hawkins ENG 2499m ♦ 1/23 ◊ 1/26 ♦ 0/3 ◊ 1/47 ♦ ½/28 ◊ 1/27 ♦ 1/29 ♦ 0/1 ◊ ½/25 ◊ 1/11 ♦ ½/2
6 Keith C Arkell ENG 2441g ♦ 1/24 ◊ 1/47 ◊ 0/1 ♦ 1/48 ◊ 1/18 ♦ ½/11 ◊ 0/2 ♦ 1/27 ♦ ½/3 ◊ 1/25 ♦ ½/8
7 Matthew Turner SCO 2508g ◊ 1/30 ♦ ½/12 ◊ 1/14 ♦ ½/16 ◊ 1/23 ♦ 0/1 ◊ 1/21 ♦ 1/10 ◊ 0/2 ◊ 0/3 ♦ 1/25 7
8 Stuart Conquest ENG 2501g ◊ ½/16 ♦ 1/36 ◊ ½/31 ♦ ½/39 ◊ 1/14 ♦ ½/28 ◊ ½/25 ◊ ½/11 ♦ 1/29 ♦ ½/1 ◊ ½/6 7
9 Richard Palliser ENG 2482m ◊ ½/31 ♦ 1/56 ◊ 0/16 ♦ 0/27 ◊ 1/37 ♦ ½/41 ◊ 1/33 ♦ ½/34 ◊ ½/17 ♦ 1/30 ◊ 1/20 7
10 Craig Hanley ENG 2419m ◊ 1/32 ♦ 0/38 ◊ 1/63 ♦ 1/34 ♦ 0/3 ◊ 1/36 ♦ 1/17 ◊ 0/7 ♦ ½/18 ◊ 1/22 ♦ 0/4
11 Jovanka Houska ENG 2406m ♦ 0/25 ◊ 1/17 ♦ ½/18 ◊ 1/15 ♦ 1/13 ◊ ½/6 ◊ ½/28 ♦ ½/8 ◊ 1/30 ♦ 0/5 ◊ ½/14
12 David Eggleston ENG 2323f ♦ 1/39 ◊ ½/7 ♦ 0/25 ◊ 1/37 ♦ 0/27 ◊ 1/26 ♦ 0/15 ◊ 1/36 ♦ ½/35 ◊ 1/28 ♦ ½/17
13 Simon J Roe ENG 2275 ◊ 1/33 ♦ 0/2 ◊ ½/56 ♦ 1/63 ◊ 0/11 ♦ 1/42 ◊ 0/27 ♦ 1/49 ◊ 0/16 ♦ 1/45 ◊ 1/34
14 James Adair ENG 2262 ♦ ½/3 ◊ 1/19 ♦ 0/7 ◊ 1/54 ♦ 0/8 ◊ ½/58 ♦ ½/36 ◊ ½/26 ♦ 1/37 ◊ 1/35 ♦ ½/11
15 David Ledger ENG 2246f ◊ 0/4 ♦ ½/61 ◊ 1/59 ♦ 0/11 ◊ 1/50 ♦ 1/51 ◊ 1/12 ♦ 0/30 ◊ 1/20 ♦ 1/34 ◊ 0/1
16 Marcus E Osborne ENG 2245 ♦ ½/8 ◊ 1/57 ♦ 1/9 ◊ ½/7 ♦ 0/2 ◊ ½/29 ♦ ½/19 ◊ ½/46 ♦ 1/13 ◊ 1/18 ♦ 0/3
17 Marcus Ross Harvey ENG 2134 ◊ 1/44 ♦ 0/11 ◊ 1/60 ♦ 1/30 ◊ 1/4 ♦ 0/2 ◊ 0/10 ♦ ½/32 ♦ ½/9 ◊ 1/29 ◊ ½/12
18 William Foo ENG 2009 ◊ ½/34 ♦ 1/41 ◊ ½/11 ◊ 1/38 ♦ 0/6 ♦ 0/30 ◊ 1/23 ♦ 1/21 ◊ ½/10 ♦ 0/16 ◊ 1/33
19 Dietmar Kolbus IOM 2321m ◊ 1/40 ♦ 0/14 ◊ 0/34 ♦ 1/43 ◊ ½/41 ♦ 1/39 ◊ ½/16 ◊ ½/35 ♦ ½/28 ♦ ½/33 ◊ ½/27 6
20 Jack Rudd ENG 2295m ♦ 0/26 ◊ 0/28 ♦ 1/64 ◊ 1/57 ♦ 1/38 ◊ 1/32 ♦ 1/35 ◊ 0/4 ♦ 0/15 ◊ 1/39 ♦ 0/9 6
21 David J Walker ENG 2276f ♦ 0/47 ◊ 1/62 ♦ ½/37 ◊ 1/58 ♦ ½/36 ◊ 1/34 ♦ 0/7 ◊ 0/18 ♦ ½/26 ◊ 1/41 ♦ ½/22 6
22 M Paul Townsend ENG 2252 ◊ 0/2 ♦ ½/34 ◊ ½/50 ♦ 1/44 ◊ 0/35 ♦ 1/56 ◊ ½/49 ♦ 1/54 ◊ 1/27 ♦ 0/10 ◊ ½/21 6
23 James L Hanley ENG 2244 ◊ 0/5 ♦ 1/59 ◊ 1/43 ♦ 1/35 ♦ 0/7 ◊ 0/4 ♦ 0/18 ◊ ½/48 ♦ 1/49 ◊ ½/44 ♦ 1/39 6
24 Martin Brown ENG 2224 ◊ 0/6 ♦ 0/45 ◊ 1/52 ♦ ½/50 ◊ 0/51 ♦ 0/59 ◊ 1/53 ♦ ½/57 ◊ 1/61 ♦ 1/54 ◊ 1/43 6
25 James P Holland ENG 2200 ◊ 1/11 ♦ ½/4 ◊ 1/12 ♦ 1/32 ◊ ½/1 ◊ 0/3 ♦ ½/8 ◊ 1/28 ♦ ½/5 ♦ 0/6 ◊ 0/7 6
26 Jim Burnett ENG 2174 ◊ 1/20 ♦ 0/5 ◊ 0/35 ♦ ½/45 ◊ 1/59 ♦ 0/12 ◊ 1/50 ♦ ½/14 ◊ ½/21 ♦ ½/32 ◊ 1/48 6
27 Dominic Mackle ENG 2130 ♦ 1/50 ◊ 0/3 ♦ ½/55 ◊ 1/9 ◊ 1/12 ♦ 0/5 ♦ 1/13 ◊ 0/6 ♦ 0/22 ◊ 1/46 ♦ ½/19 6
28 James P Jackson ENG 2126 ◊ 1/45 ♦ 1/20 ◊ 0/4 ♦ 1/31 ◊ ½/5 ◊ ½/8 ♦ ½/11 ♦ 0/25 ◊ ½/19 ♦ 0/12 ◊ 1/51 6
29 Terry PD Chapman ENG 2290 ◊ 1/41 ♦ 0/1 ◊ ½/36 ♦ 1/56 ◊ 1/39 ♦ ½/16 ◊ 0/5 ♦ 1/51 ◊ 0/8 ♦ 0/17 ◊ ½/35
30 Charles Storey ENG 2247f ♦ 0/7 ◊ 1/37 ♦ 1/62 ◊ 0/17 ♦ 1/47 ◊ 1/18 ♦ 0/4 ◊ 1/15 ♦ 0/11 ◊ 0/9 ♦ ½/44
31 Donald Mason ENG 2244 ♦ ½/9 ◊ 1/51 ♦ ½/8 ◊ 0/28 ♦ 0/34 ◊ 0/54 ♦ ½/57 ◊ ½/43 ♦ 1/56 ◊ ½/36 ♦ 1/49
32 Robert Shaw ENG 2220f ♦ 0/10 ◊ 1/42 ♦ 1/57 ◊ 0/25 ♦ 1/62 ♦ 0/20 ◊ ½/54 ◊ ½/17 ♦ ½/44 ◊ ½/26 ♦ ½/37
33 John N Sugden ENG 2142 ♦ 0/13 ◊ ½/50 ♦ ½/58 ◊ ½/51 ♦ ½/54 ◊ 1/57 ♦ 0/9 ◊ 1/59 ♦ 1/55 ◊ ½/19 ♦ 0/18
34 Jean Luc Weller ENG 2115 ♦ ½/18 ◊ ½/22 ♦ 1/19 ◊ 0/10 ◊ 1/31 ♦ 0/21 ◊ 1/42 ◊ ½/9 ♦ 1/46 ◊ 0/15 ♦ 0/13
35 Clive L Waters ENG 2106 ♦ 0/51 ◊ 1/53 ♦ 1/26 ◊ 0/23 ♦ 1/22 ◊ 1/46 ◊ 0/20 ♦ ½/19 ◊ ½/12 ♦ 0/14 ♦ ½/29
36 Peter Batchelor ENG 2103 ♦ 1/64 ◊ 0/8 ♦ ½/29 ◊ 1/55 ◊ ½/21 ♦ 0/10 ◊ ½/14 ♦ 0/12 ◊ ½/41 ♦ ½/31 ♦ 1/46
37 Liam Varnam ENG 2070 ◊ 1/60 ♦ 0/30 ◊ ½/21 ♦ 0/12 ♦ 0/9 ◊ 1/45 ♦ ½/55 ◊ 1/47 ◊ 0/14 ♦ 1/40 ◊ ½/32
38 Hugh Murphy ENG 2180 ♦ 1/55 ◊ 1/10 ◊ 0/2 ♦ 0/18 ◊ 0/20 ♦ ½/43 ◊ 0/44 ♦ 0/45 ◊ 1/50 ♦ ½/57 ◊ 1/54 5
39 Nicholas P Walker ENG 2179 ◊ 0/12 ♦ 1/52 ◊ 1/45 ◊ ½/8 ♦ 0/29 ◊ 0/19 ♦ 1/43 ♦ ½/44 ◊ 1/51 ♦ 0/20 ◊ 0/23 5
40 Graeme Oswald ENG 2178 ♦ 0/19 ◊ ½/58 ♦ 0/54 ◊ 0/42 ◊ ½/44 ♦ 0/53 ♦ 1/63 ◊ 1/52 ♦ 1/59 ◊ 0/37 ♦ 1/55 5
41 Peter Shaw ENG 2168 ♦ 0/29 ◊ 0/18 ♦ 1/53 ◊ 1/61 ♦ ½/19 ◊ ½/9 ♦ 0/51 ◊ 1/56 ♦ ½/36 ♦ 0/21 ◊ ½/45 5
42 Michael Surtees ENG 2113 ◊ ½/61 ♦ 0/32 ◊ 0/49 ♦ 1/40 ◊ 1/45 ◊ 0/13 ♦ 0/34 ♦ 1/50 ◊ ½/54 ♦ 0/43 ◊ 1/57 5
43 Alexander Combie ENG 2039 ♦ 1/54 ◊ 0/55 ♦ 0/23 ◊ 0/19 ♦ 1/61 ◊ ½/38 ◊ 0/39 ♦ ½/31 ◊ 1/58 ◊ 1/42 ♦ 0/24 5
44 Sue Yuchan Maroroa NZL 2035wm ♦ 0/17 ◊ 0/54 ♦ ½/46 ◊ 0/22 ♦ ½/40 ◊ 1/63 ♦ 1/38 ◊ ½/39 ◊ ½/32 ♦ ½/23 ◊ ½/30 5
45 Jude Lenier ENG 2016 ♦ 0/28 ◊ 1/24 ♦ 0/39 ◊ ½/26 ♦ 0/42 ♦ 0/37 ◊ 1/60 ◊ 1/38 ♦ 1/48 ◊ 0/13 ♦ ½/41 5
46 Peter Poobalasingam ENG 2263f ◊ 0/1 ♦ ½/63 ◊ ½/44 ♦ 1/49 ◊ 1/48 ♦ 0/35 ◊ 1/58 ♦ ½/16 ◊ 0/34 ♦ 0/27 ◊ 0/36
47 Ali Reza Jaunooby ENG 2165 ◊ 1/21 ♦ 0/6 ◊ 1/61 ♦ 0/5 ◊ 0/30 ♦ 0/49 ◊ 1/52 ♦ 0/37 ◊ ½/57 ♦ 0/48 ◊ 1/56
48 Roger Coathup ENG 2136 ♦ 0/57 ◊ 1/64 ♦ 1/51 ◊ 0/6 ♦ 0/46 ◊ ½/55 ♦ ½/59 ♦ ½/23 ◊ 0/45 ◊ 1/47 ♦ 0/26
49 James M Foster ENG 2037 ◊ 0/63 ♦ 0/60 ♦ 1/42 ◊ 0/46 ♦ 1/52 ◊ 1/47 ♦ ½/22 ◊ 0/13 ◊ 0/23 ♦ 1/61 ◊ 0/31
50 Craig M Whitfield ENG 2020 ◊ 0/27 ♦ ½/33 ♦ ½/22 ◊ ½/24 ♦ 0/15 ◊ 1/62 ♦ 0/26 ◊ 0/42 ♦ 0/38 ◊ 1/63 ♦ 1/64
51 Matthew Grattage ENG 1986 ◊ 1/35 ♦ 0/31 ◊ 0/48 ♦ ½/33 ♦ 1/24 ◊ 0/15 ◊ 1/41 ◊ 0/29 ♦ 0/39 ◊ 1/55 ♦ 0/28
52 Jasper Tambini ENG 1958 ♦ 0/62 ◊ 0/39 ♦ 0/24 ◊ 1/53 ◊ 0/49 ♦ 1/61 ♦ 0/47 ♦ 0/40 ◊ 1/64 ♦ ½/58 ◊ 1/59
53 Mitchell R Burke ENG 1917 ◊ 0/56 ♦ 0/35 ◊ 0/41 ♦ 0/52 ♦ ½/64 ◊ 1/40 ♦ 0/24 ◊ ½/60 ♦ 1/62 ◊ ½/59 ◊ 1/58
54 Radha Jain ENG 1868 ◊ 0/43 ♦ 1/44 ◊ 1/40 ♦ 0/14 ◊ ½/33 ♦ 1/31 ♦ ½/32 ◊ 0/22 ♦ ½/42 ◊ 0/24 ♦ 0/38
55 Tim Wall ENG 2347f ◊ 0/38 ♦ 1/43 ◊ ½/27 ♦ 0/36 ◊ ½/56 ♦ ½/48 ◊ ½/37 ♦ 1/58 ◊ 0/33 ♦ 0/51 ◊ 0/40 4
56 Stephen Ledger ENG 2089 ♦ 1/53 ◊ 0/9 ♦ ½/13 ◊ 0/29 ♦ ½/55 ◊ 0/22 ♦ 1/62 ♦ 0/41 ◊ 0/31 ◊ 1/60 ♦ 0/47 4
57 Matthew J Wadsworth ENG 2037 ◊ 1/48 ♦ 0/16 ◊ 0/32 ♦ 0/20 ◊ 1/60 ♦ 0/33 ◊ ½/31 ◊ ½/24 ♦ ½/47 ◊ ½/38 ♦ 0/42 4
58 Kanwal K Bhatia ENG 2103wf ◊ ½/59 ♦ ½/40 ◊ ½/33 ♦ 0/21 ◊ 1/63 ♦ ½/14 ♦ 0/46 ◊ 0/55 ♦ 0/43 ◊ ½/52 ♦ 0/53
59 Adrian G Elwin ENG 1985 ♦ ½/58 ◊ 0/23 ♦ 0/15 ◊ 1/64 ♦ 0/26 ◊ 1/24 ◊ ½/48 ♦ 0/33 ◊ 0/40 ♦ ½/53 ♦ 0/52
60 Ian McDonald SCO 1876 ♦ 0/37 ◊ 1/49 ♦ 0/17 ◊ 0/62 ♦ 0/57 ◊ ½/64 ♦ 0/45 ♦ ½/53 ◊ 1/63 ♦ 0/56 ◊ ½/61
61 Henrik Fabri ENG   ♦ ½/42 ◊ ½/15 ♦ 0/47 ♦ 0/41 ◊ 0/43 ◊ 0/52 ♦ 1/64 ◊ 1/62 ♦ 0/24 ◊ 0/49 ♦ ½/60
62 David E Hall ENG 2103 ◊ 1/52 ♦ 0/21 ◊ 0/30 ♦ 1/60 ◊ 0/32 ♦ 0/50 ◊ 0/56 ♦ 0/61 ◊ 0/53 ♦ 1/64 ♦ 0/63 3
63 Edward P Dodds ENG   ♦ 1/49 ◊ ½/46 ♦ 0/10 ◊ 0/13 ♦ 0/58 ♦ 0/44 ◊ 0/40 ◊ ½/64 ♦ 0/60 ♦ 0/50 ◊ 1/62 3
64 Amy B Hoare ENG 1958 ◊ 0/36 ♦ 0/48 ◊ 0/20 ♦ 0/59 ◊ ½/53 ♦ ½/60 ◊ 0/61 ♦ ½/63 ♦ 0/52 ◊ 0/62 ◊ 0/50