www.britbase.info
© 1997-2024
John Saunders

 

BRITBASE - British Chess Game Archive

Tournament: 96th British Championship • 418 games
Venue: Torquay • Dates: 27 July - 7 August 2009 • Download PGN

2009 British Chess Championship, Torquay, 27 July - 7 August 2008« »2010

2009 British Chess Championship Nat'y Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Total 
1 David Howell ENG 2614g ◊ 1/19 ♦ 1/3 ◊ 1/15 ♦ ½/7 ◊ 1/9 ♦ ½/5 ◊ 1/8 ♦ ½/2 ◊ 1/4 ♦ 1/6 ◊ ½/12 9
2 Simon K Williams ENG 2527g ◊ 1/14 ♦ 1/4 ◊ ½/22 ♦ 0/9 ◊ 1/40 ♦ 1/12 ◊ 1/3 ◊ ½/1 ♦ 1/7 ♦ ½/8 ◊ 1/15
3 Mark L Hebden ENG 2468g ♦ 1/33 ◊ 0/1 ♦ 1/34 ◊ 1/26 ♦ 1/24 ◊ ½/8 ♦ 0/2 ◊ 1/25 ♦ 1/5 ◊ 1/16 ♦ 1/7
4 Richard J Palliser ENG 2413m ♦ 1/28 ◊ 0/2 ♦ 1/37 ◊ 1/46 ♦ 0/15 ◊ 1/35 ♦ 1/11 ◊ 1/7 ♦ 0/1 ◊ 1/10 ◊ 1/8 8
5 Daniel Gormally ENG 2490g ♦ 1/24 ◊ 0/17 ♦ 1/68 ◊ 1/30 ♦ 1/35 ◊ ½/1 ◊ ½/15 ♦ ½/6 ◊ 0/3 ♦ 1/19 ♦ 1/16
6 Stuart Conquest ENG 2572g ♦ 0/17 ◊ 1/47 ♦ 1/54 ◊ ½/11 ♦ ½/13 ◊ 1/24 ♦ 1/41 ◊ ½/5 ♦ 1/19 ◊ 0/1 ♦ 1/18
7 Gawain C Jones ENG 2554g ◊ 1/41 ♦ 1/18 ◊ 1/17 ◊ ½/1 ♦ 1/10 ♦ ½/15 ◊ 1/9 ♦ 0/4 ◊ 0/2 ♦ 1/11 ◊ 0/3 7
8 Peter K Wells ENG 2498g ◊ 1/30 ♦ ½/12 ◊ 1/31 ♦ ½/23 ◊ 1/16 ♦ ½/3 ♦ 0/1 ◊ 1/22 ♦ 1/17 ◊ ½/2 ♦ 0/4 7
9 Lawrence Trent ENG 2471m ◊ 1/32 ♦ ½/11 ◊ 1/55 ◊ 1/2 ♦ 0/1 ◊ 1/25 ♦ 0/7 ♦ 1/12 ◊ 0/16 ♦ ½/14 ◊ 1/23 7
10 Aaron Summerscale ENG 2454g ◊ 1/21 ♦ ½/23 ◊ ½/12 ♦ 1/36 ◊ 0/7 ♦ ½/13 ◊ 1/32 ♦ 1/48 ◊ ½/15 ♦ 0/4 ◊ 1/26 7
11 Jonathan Hawkins ENG 2325f ◊ 1/27 ◊ ½/9 ♦ ½/38 ♦ ½/6 ◊ 1/56 ♦ ½/23 ◊ 0/4 ♦ 1/36 ◊ 1/35 ◊ 0/7 ♦ 1/25 7
12 Gary W Lane AUS 2379m ♦ 1/52 ◊ ½/8 ♦ ½/10 ◊ ½/56 ♦ 1/71 ◊ 0/2 ♦ 1/37 ◊ 0/9 ♦ 1/54 ◊ 1/34 ♦ ½/1 7
13 Peter Constantinou ENG 2264 ♦ ½/22 ♦ ½/63 ◊ 1/29 ♦ ½/18 ◊ ½/6 ◊ ½/10 ♦ 0/25 ◊ 1/50 ◊ ½/23 ♦ 1/36 ◊ 1/27 7
14 Jack Rudd ENG 2326m ♦ 0/2 ◊ ½/34 ♦ 0/71 ◊ ½/52 ♦ 1/43 ◊ 1/62 ♦ ½/54 ◊ 1/37 ♦ 1/47 ◊ ½/9 ♦ 1/22 7
15 Stephen Gordon ENG 2537g ♦ 1/42 ◊ 1/16 ♦ 0/1 ♦ 1/17 ◊ 1/4 ◊ ½/7 ♦ ½/5 ◊ ½/19 ♦ ½/10 ◊ ½/18 ♦ 0/2
16 Thomas Rendle ENG 2377m ◊ 1/35 ♦ 0/15 ◊ 1/48 ♦ 1/59 ♦ 0/8 ◊ 1/20 ♦ 1/33 ◊ ½/17 ♦ 1/9 ♦ 0/3 ◊ 0/5
17 David Eggleston ENG 2341f ◊ 1/6 ♦ 1/5 ♦ 0/7 ◊ 0/15 ♦ 1/54 ◊ 1/55 ◊ 1/23 ♦ ½/16 ◊ 0/8 ♦ 0/27 ◊ 1/39
18 Andrew Greet ENG 2443m ♦ 1/26 ◊ 0/7 ♦ 1/39 ◊ ½/13 ♦ ½/20 ◊ 0/33 ♦ 1/51 ◊ 1/28 ♦ 1/24 ♦ ½/15 ◊ 0/6
19 Paul E Littlewood ENG 2358m ♦ 0/1 ◊ 1/56 ♦ 1/43 ◊ 0/71 ♦ 1/51 ◊ 1/36 ♦ 1/30 ♦ ½/15 ◊ 0/6 ◊ 0/5 ♦ 1/34
20 John N Sugden ENG 2217 ♦ ½/38 ♦ ½/65 ◊ ½/50 ♦ 1/44 ◊ ½/18 ♦ 0/16 ◊ ½/46 ◊ 1/57 ♦ ½/22 ◊ ½/47 ♦ 1/24
21 Bret Addison ENG 2266 ♦ 0/10 ◊ ½/69 ♦ 0/46 ◊ 0/37 ♦ ½/68 ◊ 1/75 ♦ ½/62 ◊ 1/65 ♦ 1/71 ◊ 1/58 ♦ 1/43
22 James Cobb WLS 2432m ◊ ½/13 ♦ 1/36 ♦ ½/2 ◊ 0/35 ♦ 1/39 ◊ ½/26 ♦ 1/34 ♦ 0/8 ◊ ½/20 ♦ 1/49 ◊ 0/14 6
23 Jovanka Houska ENG 2392m ♦ ½/61 ◊ ½/10 ♦ 1/51 ◊ ½/8 ♦ 1/48 ◊ ½/11 ♦ 0/17 ◊ ½/26 ♦ ½/13 ◊ 1/28 ♦ 0/9 6
24 Charles Storey ENG 2279 ◊ 0/5 ♦ 1/49 ◊ 1/58 ♦ 1/27 ◊ 0/3 ♦ 0/6 ◊ 1/63 ♦ 1/40 ◊ 0/18 ♦ 1/35 ◊ 0/20 6
25 Graeme Buckley ENG 2398m ◊ ½/53 ♦ ½/48 ◊ 1/40 ♦ ½/31 ◊ 1/67 ♦ 0/9 ◊ 1/13 ♦ 0/3 ◊ 1/27 ♦ ½/26 ◊ 0/11 6
26 Yang Fan Zhou ENG 2265 ◊ 0/18 ♦ 1/29 ◊ 1/63 ♦ 0/3 ◊ 1/66 ♦ ½/22 ◊ ½/27 ♦ ½/23 ◊ 1/48 ◊ ½/25 ♦ 0/10 6
27 Keith C Arkell ENG 2521g ♦ 0/11 ◊ 1/39 ♦ 1/47 ◊ 0/24 ♦ ½/37 ◊ 1/71 ♦ ½/26 ◊ 1/33 ♦ 0/25 ◊ 1/17 ♦ 0/13 6
28 Michael White ENG 2259 ◊ 0/4 ♦ 0/31 ◊ 1/60 ♦ 1/58 ◊ ½/57 ♦ ½/29 ◊ 1/49 ♦ 0/18 ◊ 1/46 ♦ 0/23 ◊ 1/40 6
29 Peter Shaw ENG 2123 ♦ 1/45 ◊ 0/26 ♦ 0/13 ◊ 1/61 ♦ ½/30 ◊ ½/28 ♦ 0/36 ◊ 1/51 ♦ ½/42 ◊ ½/33 ♦ 1/47 6
30 Andrew P Lewis ENG 2281f ♦ 0/8 ◊ 1/71 ♦ 1/66 ♦ 0/5 ◊ ½/29 ♦ 1/31 ◊ 0/19 ◊ 0/54 ♦ ½/50 ◊ 1/56 ♦ 1/49 6
31 George Salimbeni ENG 2115 ♦ 1/70 ◊ 1/28 ♦ 0/8 ◊ ½/25 ♦ 0/38 ◊ 0/30 ♦ 1/59 ◊ 0/47 ♦ 1/61 ♦ 1/48 ◊ ½/32 6
32 James L Hanley ENG 2277 ♦ 0/9 ◊ 0/54 ♦ 1/75 ◊ 1/43 ♦ ½/46 ◊ 1/64 ♦ 0/10 ◊ 1/71 ♦ 0/34 ◊ 1/37 ♦ ½/31 6
33 Christopher Briscoe ENG 2268 ◊ 0/3 ♦ 1/44 ◊ ½/49 ♦ 1/50 ◊ ½/55 ♦ 1/18 ◊ 0/16 ♦ 0/27 ◊ ½/58 ♦ ½/29 ◊ ½/36
34 David Fitzsimons IRL 2167 ◊ ½/50 ♦ ½/14 ◊ 0/3 ♦ 1/65 ◊ ½/59 ♦ 1/56 ◊ 0/22 ♦ 1/55 ◊ 1/32 ♦ 0/12 ◊ 0/19
35 Paul Cumbers ENG 2207 ♦ 0/16 ♦ 1/74 ◊ 1/65 ♦ 1/22 ◊ 0/5 ♦ 0/4 ◊ 1/67 ◊ 1/41 ♦ 0/11 ◊ 0/24 ♦ ½/44
36 Felix José Ynojosa ENG 2188 ♦ 1/67 ◊ 0/22 ♦ 1/57 ◊ 0/10 ♦ 1/62 ♦ 0/19 ◊ 1/29 ◊ 0/11 ♦ 1/56 ◊ 0/13 ♦ ½/33
37 Tomer Eden ISR 2157 ♦ 1/75 ◊ 0/38 ◊ 0/4 ♦ 1/21 ◊ ½/27 ♦ 1/59 ◊ 0/12 ♦ 0/14 ◊ 1/64 ♦ 0/32 ◊ 1/63
38 Dietmar Kolbus IOM 2383m ◊ ½/20 ♦ 1/37 ◊ ½/11 ♦ ½/55 ◊ 1/31 ♦ 0/41 ◊ 0/48 ♦ ½/58 ◊ ½/43 ♦ 0/39 ◊ 1/54
39 Ankush Khandelwal ENG 2160 ◊ 1/60 ♦ 0/27 ◊ 0/18 ♦ 1/74 ◊ 0/22 ♦ 1/66 ♦ ½/42 ◊ 0/43 ♦ 1/57 ◊ 1/38 ♦ 0/17
40 Chris N Ross ENG 2203 ♦ ½/66 ◊ 1/64 ♦ 0/25 ◊ 1/69 ♦ 0/2 ◊ ½/46 ♦ ½/55 ◊ 0/24 ♦ 1/60 ◊ 1/54 ♦ 0/28
41 Peter J Sowray ENG 2335f ♦ 0/7 ◊ 1/57 ♦ ½/69 ◊ ½/54 ♦ 1/63 ◊ 1/38 ◊ 0/6 ♦ 0/35 ◊ 0/49 ♦ ½/55 ♦ 1/58
42 Susan Lalic ENG 2334m ◊ 0/15 ♦ 1/58 ◊ ½/44 ♦ 0/67 ◊ 1/72 ♦ ½/49 ◊ ½/39 ♦ ½/46 ◊ ½/29 ♦ 0/43 ◊ 1/55
43 Jan Mueller IRL 2149 ♦ 0/57 ◊ 1/75 ◊ 0/19 ♦ 0/32 ◊ 0/14 ♦ 1/76 ◊ 1/74 ♦ 1/39 ♦ ½/38 ◊ 1/42 ◊ 0/21
44 Michael J Yeo ENG 2136 ♦ 1/76 ◊ 0/33 ♦ ½/42 ◊ 0/20 ♦ 0/64 ◊ 1/70 ♦ 0/57 ◊ ½/59 ♦ 1/62 ◊ 1/71 ◊ ½/35
45 Andrew Green SCO 2203 ◊ 0/29 ♦ ½/50 ◊ ½/74 ♦ 0/63 ◊ 0/65 ♦ 1/73 ◊ ½/66 ♦ 0/64 ◊ 1/75 ♦ 1/57 ◊ 1/51
46 Philip Bonafont ENG 2124 ◊ 0/49 ♦ 1/73 ◊ 1/21 ♦ 0/4 ◊ ½/32 ♦ ½/40 ♦ ½/20 ◊ ½/42 ♦ 0/28 ◊ ½/52 ♦ ½/53 5
47 Nigel Birtwistle ENG 2186 ◊ 1/62 ♦ 0/6 ◊ 0/27 ♦ ½/72 ◊ 1/50 ♦ ½/67 ◊ ½/56 ♦ 1/31 ◊ 0/14 ♦ ½/20 ◊ 0/29 5
48 Liam Varnam ENG 2167 ♦ 1/72 ◊ ½/25 ♦ 0/16 ♦ 1/64 ◊ 0/23 ◊ 1/57 ♦ 1/38 ◊ 0/10 ♦ 0/26 ◊ 0/31 ♦ ½/52 5
49 Tryfon Gavriel ENG 2138 ♦ 1/46 ◊ 0/24 ♦ ½/33 ◊ 0/51 ♦ 1/69 ◊ ½/42 ♦ 0/28 ◊ 1/67 ♦ 1/41 ◊ 0/22 ◊ 0/30 5
50 D Ian W Reynolds ENG 2092 ♦ ½/34 ◊ ½/45 ♦ ½/20 ◊ 0/33 ♦ 0/47 ◊ 1/61 ♦ 1/64 ♦ 0/13 ◊ ½/30 ♦ 0/51 ◊ 1/68 5
51 Simon M Warman ENG 2156 ◊ 0/55 ♦ 1/60 ◊ 0/23 ♦ 1/49 ◊ 0/19 ♦ 1/65 ◊ 0/18 ♦ 0/29 ♦ 1/67 ◊ 1/50 ♦ 0/45 5
52 Martin Burrows ENG 2209 ◊ 0/12 ♦ ½/59 ◊ 0/64 ♦ ½/14 ◊ ½/60 ♦ 0/72 ◊ 1/69 ♦ 1/66 ◊ ½/55 ♦ ½/46 ◊ ½/48 5
53 John Anderson ENG 2248 ♦ ½/25 ◊ ½/66 ♦ 0/56 ◊ 0/62 ♦ 1/75 ◊ 0/63 ♦ ½/65 ◊ 0/60 ◊ 1/72 ♦ 1/64 ◊ ½/46 5
54 Ryan Rhys Griffiths IRL 2137 ◊ ½/59 ♦ 1/32 ◊ 0/6 ♦ ½/41 ◊ 0/17 ♦ 1/74 ◊ ½/14 ♦ 1/30 ◊ 0/12 ♦ 0/40 ♦ 0/38
55 William EG Jones ENG 2052 ♦ 1/51 ◊ 1/61 ♦ 0/9 ◊ ½/38 ♦ ½/33 ♦ 0/17 ◊ ½/40 ◊ 0/34 ♦ ½/52 ◊ ½/41 ♦ 0/42
56 Subin Sen ENG 2093 ◊ 1/68 ♦ 0/19 ◊ 1/53 ♦ ½/12 ♦ 0/11 ◊ 0/34 ♦ ½/47 ♦ 1/63 ◊ 0/36 ♦ 0/30 ◊ ½/69
57 Alex Galliano ENG 2050 ◊ 1/43 ♦ 0/41 ◊ 0/36 ◊ 1/68 ♦ ½/28 ♦ 0/48 ◊ 1/44 ♦ 0/20 ◊ 0/39 ◊ 0/45 ♦ 1/71
58 Adam Raoof ENG 2144 ♦ 1/73 ◊ 0/42 ♦ 0/24 ◊ 0/28 ♦ ½/61 ◊ 1/69 ♦ 1/60 ◊ ½/38 ♦ ½/33 ♦ 0/21 ◊ 0/41
59 David A LeMoir ENG 2009 ♦ ½/54 ◊ ½/52 ♦ 1/70 ◊ 0/16 ♦ ½/34 ◊ 0/37 ◊ 0/31 ♦ ½/44 ◊ ½/63 ♦ ½/68 ♦ ½/62
60 Victor GL Jones ENG 2076 ♦ 0/39 ◊ 0/51 ♦ 0/28 ◊ 1/73 ♦ ½/52 ◊ 1/68 ◊ 0/58 ♦ 1/53 ◊ 0/40 ♦ ½/69 ♦ ½/61
61 Karl McPhillips IRL 2231 ◊ ½/23 ♦ 0/55 ◊ ½/67 ♦ 0/29 ◊ ½/58 ♦ 0/50 ◊ 1/68 ♦ 1/72 ◊ 0/31 ♦ ½/63 ◊ ½/60
62 Sarah Hegarty ENG 2098 ♦ 0/47 ◊ 0/70 ◊ 1/73 ♦ 1/53 ◊ 0/36 ♦ 0/14 ◊ ½/21 ♦ ½/74 ◊ 0/44 ♦ 1/75 ◊ ½/59
63 James Adair ENG 2124 ♦ ½/64 ◊ ½/13 ♦ 0/26 ◊ 1/45 ◊ 0/41 ♦ 1/53 ♦ 0/24 ◊ 0/56 ♦ ½/59 ◊ ½/61 ♦ 0/37 4
64 Andrew McClement SCO 1893 ◊ ½/63 ♦ 0/40 ♦ 1/52 ◊ 0/48 ◊ 1/44 ♦ 0/32 ◊ 0/50 ◊ 1/45 ♦ 0/37 ◊ 0/53 ♦ ½/66 4
65 Daniel Rocks SCO 2037 ♦ ½/71 ◊ ½/20 ♦ 0/35 ◊ 0/34 ♦ 1/45 ◊ 0/51 ◊ ½/53 ♦ 0/21 ◊ ½/69 ♦ ½/70 ◊ ½/76 4
66 Graham M Smith ENG 2119 ◊ ½/40 ♦ ½/53 ◊ 0/30 ◊ 1/70 ♦ 0/26 ◊ 0/39 ♦ ½/45 ◊ 0/52 ♦ ½/76 ♦ ½/67 ◊ ½/64 4
67 Neville Gill ENG 2111 ◊ 0/36 ♦ 1/76 ♦ ½/61 ◊ 1/42 ♦ 0/25 ◊ ½/47 ♦ 0/35 ♦ 0/49 ◊ 0/51 ◊ ½/66 ♦ ½/70 4
68 Dominic Mackle ENG   ♦ 0/56 ◊ 1/72 ◊ 0/5 ♦ 0/57 ◊ ½/21 ♦ 0/60 ♦ 0/61 ◊ 1/73 ♦ 1/74 ◊ ½/59 ♦ 0/50 4
69 Roger D de Coverly ENG 2127 ◊ ½/74 ♦ ½/21 ◊ ½/41 ♦ 0/40 ◊ 0/49 ♦ 0/58 ♦ 0/52 ◊ 1/76 ♦ ½/65 ◊ ½/60 ♦ ½/56 4
70 John E Littlewood ENG 2188f ◊ 0/31 ♦ 1/62 ◊ 0/59 ♦ 0/66 ◊ 0/74 ♦ 0/44 ◊ 1/76 ♦ 0/75 ♦ 1/73 ◊ ½/65 ◊ ½/67 4
71 Michael Surtees ENG 2149 ◊ ½/65 ♦ 0/30 ◊ 1/14 ♦ 1/19 ◊ 0/12 ♦ 0/27 ◊ 1/72 ♦ 0/32 ◊ 0/21 ♦ 0/44 ◊ 0/57
72 Dominic Tunks ENG 2083 ◊ 0/48 ♦ 0/68 ◊ 1/76 ◊ ½/47 ♦ 0/42 ◊ 1/52 ♦ 0/71 ◊ 0/61 ♦ 0/53 ◊ 0/73 ♦ 1/75
73 James J McDonnell IRL 2023 ◊ 0/58 ◊ 0/46 ♦ 0/62 ♦ 0/60 ◊ 1/76 ◊ 0/45 ♦ ½/75 ♦ 0/68 ◊ 0/70 ♦ 1/72 ♦ 1/74
74 Sheila Dines ENG 1936 ♦ ½/69 ◊ 0/35 ♦ ½/45 ◊ 0/39 ♦ 1/70 ◊ 0/54 ♦ 0/43 ◊ ½/62 ◊ 0/68 ♦ ½/76 ◊ 0/73 3
75 John S Garnett ENG 2059 ◊ 0/37 ♦ 0/43 ◊ 0/32 ♦ 1/76 ◊ 0/53 ♦ 0/21 ◊ ½/73 ◊ 1/70 ♦ 0/45 ◊ 0/62 ◊ 0/72
76 Geoffrey P Taylor ENG 2003 ◊ 0/44 ◊ 0/67 ♦ 0/72 ◊ 0/75 ♦ 0/73 ◊ 0/43 ♦ 0/70 ♦ 0/69 ◊ ½/66 ◊ ½/74 ♦ ½/65